محمد مهدی محمودی

محمد مهدی محمودی
مدیرعامل

متولد اراک - 1332

سوابق تحصیلی:

اخذ مدرک D.P.L.G. معماری از U.P.A تولوز - فرانسه 1361

عناوین و سمت‌ها:

 • 1987-1982 م. : استادیار دانشکده معماری - دانشگاه علوم و تکنولوژی - شهر اوران، الجزایر.
 • 1987-1989 م. : طراح و مدیر پروژه مهندسین مشاور اتوجی - شهر کیوتو، ژاپن.
 • 1368-1394 : عضو هیات علمی، استادیار - معماری منظر و تکنولوژی معماری - دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.
 • 1368 تا کنون : موسس و مدیر پروژه در مهندسین مشاور هرم پی.
 • 1371 و 1372 : مدیر گروه معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).
 • 1379 تا کنون : عضو عیات تحریریه مجله معماری و شهرسازی.
 • 1374 - 1377 : معاون گروه معماری و معاون دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا - دانشگاه تهران.
 • 1378 - 1390 :‌ معاون گروه معماری و معاون دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا - دانشگاه تهران.
 • 1384-1394 : عضو اصلی هسته مرکزی قطب علمی فناوری معماری ایران.
 • 1386 : عضو شورای فناوری های نوین ساختمان.
 • 1390 - 1392 : رئیس کتابخانه و مرکز اسناد پردیس هنرهای زیبا - دانشگاه تهران.
 • 1390 تا کنون : عضو هیات امنا انجمن مفاخر معماری ایران.
 • 1390 تا کنون : عضو هیات مدیره موسسه مطالعات منظر پایدار.

فعالیت‌ها:

 • 1369 تا 1383 : طراح و مدیر پروژه مجموعه ساختمان های دایرة المعارف بزرگ اسلامی - دارآباد - تهران.
 • 2001 م. : کاندیدای جایزه معماری بنیاد آقاخان برای طراحی معماری مجموعه ساختمان های مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی طی شماره 2579. IRA.
 • 1373 : طراح و مدیر پروژه مرمت ساختمان کازرونی برای باشگاه ملوانان - بندر بوشهر.
 • 2001 م. : کاندیدای جایزه معماری بنیاد آقاخان برای طراحی معماری باشگاه ملوانان بوشهر طی شماره 2077.IRA.
 • 1384 تا 1387 : طراح و مدیر پروژه ساختمان اداری مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی - تهران.
 • 2010 م. : کاندیدای جایزه معماری بنیاد آقاخان برای طراحی معماری ساختمان بنادر و دریانوردی طی شماره 3629.IRA.
 • 1383 : مدیر پروژه تدوین ضوابط ساخت و ساز واگذاری در اراضی منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی و بندر شهید باهنر.
 • 1384 : طراح و مدیر پروژه طرح توسعه پردیس دوفنی دانشگاه تهران.
 • 1385 : طراح و مدیر پروژه ساماندهی نوار 20 کیلومتری ساحلی بندرعباس.
 • 1386 : طراح و مدیر پروژه کنارگذر گردشگری ساحل رامسر.
 • 1386 : مدیر پروژه تدوین ضوابط معماری ساختمان ها و مستحدثات دوازده بندر اصلی ایران.
 • 1387 : مدیر پروژه تدوین اصول و معیارهای تعامل شهر و بندر در ایران.
 • 1390 : طراح و مدیر پروژه رصدخانه ملی ایران.
 • 1391 : مدیر طرح کنارگذر ساحلی رامسر.
 • 1391 : مدیریت پروژه ساماندهی سیمای شبانه و روزانه اماکن و فضاها در مرکز تاریخی شهر تهران حصار صفوی.
 • 1392 : طراح و مدیر پروژه ساختمان اداری نظام مهندسی بوشهر.
 • 1392 : مدیر طرح تدوین ضوابط معماری ساختمانهای قوه قضائیه مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی.
 • 1392 : طراح و مدیر پروژه مرکز لجستیکی خلیج فارس.
 • 1392 : طراح و مدیر پروژه دانشکده مکانیک، پردیس دو دانشکده‌های فنی ـ دانشگاه تهران.
 • 1393 : دبیر کنفرانس نور، رنگ و صدا در هنر، معماری و شهرسازی.
 • 1393 : طراح و مدیر پروژهساماندهی پهنه‌های صنعتی پاک با فناوری بالا و خوشه‌های صنعتی در طرح تفصیلی شهر تهران
 • 1393 : طراح و مدیر پروژه تهیه و تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های مناسب‌سازی و تعیین شاخص‌های عملیاتی مرتبط
 • 1394 : دبیر کنفرانس نور در هنر، معماری و شهرسازی ایران.

آثار تالیفی:

 • 1369 تا 1394 :‌ استاد راهنمای 175 پابان نامه کارشناسی ارشد معماری - معماری منظر - تکنولوژی معماری - دانشگاه تهران.
 • 1368 تا 1394 : ارائه 54 مقاله در زمینه معماری و شهرسازی و محیط زیست در همایش و نشریات تخصصی.
 • 1379 تا 1394 : مجری 14 طرح پژوهشی علمی - دانشگاه تهران.
 • 1388 : تالیف کتاب توسعه مسکن همساز با توسعه پایدار، انتشارات دانشگاه تهران - 3030.
 • 1388 : تهيه و تدوين ضوابط طراحي و معماري ساختمانها و مستحدثات بندري، سازمان بنادر و دریانوردی.
 • 1390 :‌ تالیف کتاب طراحی فضاهای آموزشی با رویکرد انعطاف پذیری، انتشارات دانشگاه تهران - 3214.
 • 1391 : تهيه و تدوين اصول و معيارهاي تعامل شهر و بندر، سازمان بنادر و دریانوردی.
 • 1393 : تدوین کتاب نور، رنگ و صدا در هنر، معماری و شهرسازی، انتشارات آذرخش.
 • 1394 : تدوین کتاب نور در هنر، معماری و شهرسازی ایران، انتشارات دانشگاه تهران.

جوائز علمي اخذ شده:

 • 1375 : لوح تقدير، اثر برگزيده در اولين جشنواره مهندسي وزارت مسكن و شهرسازي (باشگاه ملوانان ـ بوشهر).
 • 1378 : لوح تقدير، اثر برگزيده در دومين جشنواره مهندسي وزارت مسكن و شهرسازي (مجموعه تفريحي آموزشي ـ كلار آباد).
 • 1379 : کانديداي جايزه معماري بنياد آقاخان براي طراحي معماري باشگاه ملوانان بوشهر طي شماره 2077.IRA
 • 1379 : کانديداي جايزه معماري بنياد آقاخان براي طراحي معماري مجموعه ساختمان‌هاي مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامي‌ طي شماره 2579.IRA
 • 1381 : لوح تقدير، ازطرف رئيس، اساتيد و شوراي عالي علمي مركزدايره‌المعارف بزرگ اسلامي‌جهت طراحي‌مجموعه آن مركزـ تهران.
 • 1382 : لوح سپاس در اولين همايش مشاورين مهندسي عمران در سازمان بنادر و دريانوردي براي انجام پروژه توسعه دوم اراضي بندر شهيد رجايي.
 • 1388 : لوح سپاس عضويت در هيأت داوران سومين مسابقه معماري و طراحي شهري شهرداري تهران.
 • 1388 : کانديداي جايزه معماري بنياد آقاخان براي طراحي معماري ساختمان‌ سازمان بنادر و دريانوردي طي شماره 3629.IRA
 • 1393 : لوح سپاس دبیری کنفرانس نور، رنگ و صدا در هنر، معماری و شهرسازی از طرف دبیران علمی کنفرانس.
 • 1394 : تاییدیه برگزاری کنفرانس نور در هنر، معماری و شهرسازی ایران به مناسبت سال جهانی نور از طرف کمیسیون ملی یونسکو –ایران.
 • 1394 : تاییدیه برگزاری کنفرانس نور در هنر، معماری و شهرسازی ایران به مناسبت سال جهانی نور از طرف پایگاه اطلاع رسانی بین المللی سال جهانی نور.
 • 1394 : لوح سپاس دبیری کنفرانس نور در هنر، معماری و شهرسازی ایران از طرف دبیران علمی کنفرانس.
 • 1394 :لوح سپاس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جهت طراحی ساختمان جدید دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران.