اخبار و مقالات

اخبار و مقالات برگزیده

17 اسفند 1393

یکصد وپنجاه و ششمین گفتمان هنر و معماری - روایت سرزمین من.
استان چهار محال و بختیاری از طرف گروه ایرانشناسی انجمن مفاخر معماری ایران به عنوان استان سال 1394 انتخاب شده است .

تازه ترین مقالات منظر

14 شهريور 1394

واژگان کلیدی : خرد شهر، خردِ شهر، شهر خردمندان

14 شهريور 1394

سواحل و بنادر خلیج‌فارس دارای پیشینه‌ای بس دیرینه و کهن در عرصه فرهنگ و تاریخ سرزمین خود می‌باشند.

14 شهريور 1394

از تن چو برفت جان پاکِ من و تو                             خشتي دو نهنـد بر مغاک من و تو

وانـگاه بـراي خشـت گـورِ دگران                             در کالبـدي کشنـد خاک من و تو

14 شهريور 1394

 تأثیر هدفمندی یارانه‌ها بر معماری ما هنوز برای برخی کارشناسان و صاحب‌نظران معماری روشن نیست.در صورتی که هدفمندی یارانه‌ها و گران شدن قیمت حامل‌های سوخت می‌تواند تأثیر بسزایی در نوع و سبک معماری ما داشته باشد .

14 شهريور 1394

شرایط محیطی خصوصاً در سنین کودکی و نوجوانی در میزان فراگیری فرد تاثیرگذار است. که در آن احساس نزدیکی بیشتری نسبت به خود و دیگران داشته باشد، سبب ایجاد حس اطمینان و تعلق خاطر در او می گردد.